Všechno, co existuje ve vesmíru, je plodem náhody a nutnosti.

Démokritos z Abdér, 460 – 370 před AD
nikolaj vasiljevič gogol


ženitbapremiéra 5.srpna 2005,
zahajovací představení jubilejního 75. Jiráskova Hronova,

nejvyšší všedruhové národní přehlídky amatérských divadelních souborů v ČR
slovo o hře: Ženitba může budit dojem, jakoby šlo o frašku – příběh svobodného mládence, který se přeci jen rozhodl oženit. Komedie však prozrazuje, že autor i tímto příběhem nahlíží hlouběji do lidské duše a zachycuje její úzkost z neznámého, její marné sny o štěstí, děs z manipulace, která se zmocňuje člověka a dovádí ho někam, kam sám nechce. Společenská mašinérie (konvence, které člověka obklopují, vězní a svazují) se dává do pohybu a v jejím světle se ta nejpřirozenější věc – vztah člověka k člověku – najednou jeví jako nemožná. Ve svém výkladu (v duchu pana Gogola) uvádíme na scénu nejen postavy komické, ale i tragicky osamělé, jež si v soudobé společnosti nemohou dovolit vlastní vůli a tím méně pak její uvedení v čin.


Žvanikin, Kočkarev a Tekla Nenažraný, Onučkin, Kočkarev a Žvanikin
Duňaša Arina a Agáta


režie

majka kotisová


Zvláštní poděkování za pomoc při přípravě inscenace náleží:


Divadelní společnosti VLTAVAN z Týna nad Vltavou

Divadelnímu spolku VOJAN z Libice nad Cidlinou

A městu Hronov a KIC Hronov

[ Zpět ]